Časový spínač UKBN1

UKBN1

 

Nákres připojovacích svorek a ovládacích prvků

 

Schema

 

 

 

Technické parametry přístroje

 

 

  • Napájecí napětí 230 V ~
  • Max.zatížitelnost kontaktů relé 4 A
  • Rozsah pracovních časů 15sec - 10 min
  • Vnitřní jištění 0,6 A/1500 A
  • Průřez připojovacích vodičů max. 2,5 mm2
  • Rozměra Š x V x H 62 x 137 x 44 mm
  • Upevnění dvěma šrouby M4 ve vzdálenosti 112,5 mm ( +,- 5 mm).Rozměry shodné jako u SA 10
  • Indikace sepnutí relé LED diodou
  • Diagnostika tlačítkového okruhu LED diodou
  • Technické parametry jsou ve shodě se současně platnými normami ČSN a EN.

Schváleno EZÚ

 

 

 

Použtí časového spínače


Tento spínač je možno použít všude tam,kde je žádoucí aby v případě zablokování ovládacích tlačítek nedošlo k poškození zařízení ani spínače tímto stavem,například v systémech centrálního odvětrání na panelovách domech,nebo při časování osvětlení v průchozích prostorách.Tato funkce přístroje zároveň zabraňuje zbytečné a bezúčelné spotřebě el.energie.Úspora vysoce převyšuje samotnou spořebu přístroje a zajišťuje jeho ekonomickou výhodnost (návratnost investice)